انجمن healthcarecenter
روشنایی هوشمند - نسخه قابل چاپ

+- انجمن healthcarecenter (http://healthcarecenter.ir)
+-- انجمن: حوزه خدمات (http://healthcarecenter.ir/forumdisplay.php?fid=49)
+--- انجمن: خدمات ساختمان (http://healthcarecenter.ir/forumdisplay.php?fid=19)
+--- موضوع: روشنایی هوشمند (/showthread.php?tid=74)روشنایی هوشمند - Hooshmandsazan96 - 01-05-2018

روشنایی هوشمند
  • بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی ساختمان با کنترل هوشمند پایانه های روشنایی مشاعات بر اساس حضور و یا تردد ساکنان و کاربران ساختمان

  • امکان تعریف سناریوهای کنترل روشنایی برای ساختمان ها با کاربری های گوناگون (اداری، هتل ها، مجتمع های تفریحی، بیمارستان ها و ...)

  • امکان یکپارچه سازی سیستم روشنایی مشاعات با سیستم برق خورشیدی

  • امکان مدیریت سیستم روشنایی ساختمان برای بهره گیری از سیستم برق اضطراری و بدون وقفه